QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Laatste nieuws

2-3-2015 - over vooraankondiging update

Er is enige verwarring ontstaan over de vooraankondiging voor een nieuwe update van QBWat.
In het RAM-overleg is besloten QBWat 5.32 van 9 januari 2015 te gebruiken voor de definitieve toestandsbeoordeling van 2015 en er schijnen al beheerders daarmee klaar te zijn. Het was niet de bedoeling deze afspraak te frustreren.
De aangekondigde nieuwe update is een slechts een bug-fix, waarin enkele aanpassingen zijn gemaakt om voor de hand liggende fouten te voorkomen, en één onvermijdelijk fout is opgelost. Dit is een technische ontwikkeling met het doel om het programma zo goed mogelijk de maatlatten te laten berekenen zoals deze zijn gedocumenteerd. Er is om proces-redenen besloten ontwikkelingen na versie 5.32 op dit moment niet mee te nemen voor de officiële rapportage. Versie 5.32 blijft dan ook het uitgangspunt voor de toestandsbeoordeling van 2015 en blijft beschikbaar op de website van QBWat.
De fouten die uit het gebruik van versie 5.32 voort kunnen komen, kunnen ook worden omzeild door daar in de invoerfile rekening mee te houden. Een overzicht van aanwijzingen daartoe staat op de website voor QBWat, maar wordt hieronder ook nog een keer kort weergegeven. De enige fout die niet kan worden omzeild is de fout in de vissen beoordeling van grote kanalen, waar de deelmaatlat voor leeftijdsopbouw niet wordt toegepast in versie 5.32 (ook niet in versie 5.31, daarvóór wel). Dat kan in kanalen (typen M6 en M7) met veel te weinig grote snoekbaars tot een klasse te hoge beoordeling voor vis opleveren.
Aanwijzingen om fouten te voorkomen die in versie 5.32 zouden kunnen optreden:
  • forel: noem beekforel en zeeforel alleen bij de soortnaam forel of gebruik de wetenschappelijke naam
  • mp_weging: gebruik deze parameter alleen voor macrofyten, gebruik anders altijd weging.
  • mf_totaal: kan overbodige waarschuwing geven in de logfile, kan genegeerd worden.
  • monster, meetpunt en meetobject: gebruik deze aggregatieniveaus zorgvuldig; geef verschillende monsters niet dezelfde code om deze vooraf al te aggregeren.
  • ext: gebruik de toevoeging voor soortherkenning alleen voor soortnamen, niet voor groeivormen en andere paramaters zoals chlorofyl
Zie voor een actueel overzicht en aanwijzingen om fouten te voorkomen ook op Bugs en Beter
Tijdens de gezamenlijke werksessies KRW-toestandsbepaling die zijn gepland op 20 t/m 23 april zal ook aandacht worden besteed aan de aanwijzingen om mogelijke fouten te voorkomen.
Nieuws- en update historie
23-1-2023  versie 7.00g, bugfix en nieuwe taxa
30-10-2022  vooraankondiging versie 7.01
5-6-2022  versie 7.00f, bugfix en nieuwe ontwikkelingen
17-2-2022  versie 7.00e, bugfix en ontwikkelingen
31-1-2022  versie 7.00d, ontwikkelingen
23-11-2021  versie 7.00b, bugfix export
16-09-2021  versie 7.00a, ontwikkelingen
25-04-2021  versie 7.00 klaar
30-03-2021  versie 7 β2
2-03-2021  blijft QBWat bestaan?
17-02-2021  versie 7 β1
31-01-2021  versie 7 β
30-05-2020  uitstel versie 7
14-04-2020  vooraankondiging versie 7
17-11-2019  versie 6.05
16-04-2019  waarschuwing weging
8-04-2019  versie 6.04
18-03-2019  versie 6.03
17-12-2018  versie 6.02
28-11-2018  versie 6.01
31-10-2018  versie 6.00
19-5-2017  versie 5.34
30-4-2015  versie 5.33
2-3-2015  over vooraankondiging update
24-2-2015  vooraankondiging update
9-1-2015  versie 5.32 bugfix
30-12-2014  versie 5.32
12-2-2014  versie 5.31 bugfix
6-2-2014  versie 5.31
22-1-2014  vooraankondiging update, oproep
5-1-2014  versie 5.30
14-10-2013  fout-waarschuwing macrofauna R8 en M9
20-9-2013  versie 5.22, kleine verbeteringen
14-8-2013  waarschuwing macrofytenmaatlat
28-7-2013  versie 5.21
28-6-2013  versie 5.20, met overige watertypen
25-2-2013  versie 5.12, opnieuw bugfix voor aggregatie
28-1-2013  versie 5.11, bugfix en nieuwe handleiding
15-1-2013  versie 5.10, met sloten en kanalen
3-12-2012  extra update notitie, en oproep tot melden van problemen
1-10-2012  versie 5.00, geheel nieuwe versie
28-2-2012  versie 4.42
26-1-2012  versie 4.41
29-10-2011  versie 4.40, belangrijke verbeteringen, Windows 64bits
14-10-2010  versie 4.31
30-9-2010  Windows 64bits niet ondersteund
31-8-2010  versie 4.30, nieuwe R8-maatlat
27-2-2009  versie 4.21
9-2-2009  versie 4.20, extra maatlat Noordzeekanaal
26-11-2008  versie 4.18
23-9-2008  versie 4.17
24-8-2008  versie 4.16
10-8-2008  versie 4.15
2-7-2008  versie 4.14
16-6-2008  versie 4.13
9-6-2008  versie 4.12
27-5-2008  versie 4.11
29-4-2008   versie 4.10, verbeteringen, kleine typen, UMAquo-bestand
3-2-2008  versie 4.00, maatlatten december 2007, aggregatie
10-12-2007  nieuwe maatlatten
26-10-2007  versie 3.20, met oktober-versie sloten en kanalen
26-9-2007  versie 3.14
20-6-2007  versie 3.13
12-6-2007  versie 3.12
14-5-2007  versie 3.10, met sloten en kanalen
16-3-2007  versie 3.00 maatlatupdate feb. 2007
5-3-2007  nieuwe update maatlatten
11-1-2007  verwachting nieuwe update maatlatten
9-1-2007  versie 2.02
23-12-2006  ontwikkelingen
12-7-2006  versie 2.01
12-6-2006  versie 2.00 maatlatupdate april 2006
mei 2006  herziening maatlatten
31-1-2006  CheckUpdates advies
24-11-2005  CheckUpdates advies
3-11-2005  verbeterde versie 1.02 en update, kleine correcies
14-10-2005  Validatie en vereenvoudiging van de maatlatten
22-3-2005  Afgeleide maatlatten
22-3-2005  Uitgebreide diensten
22-3-2005  QBWat beschikbaar gesteld door STOWA en RIZA
Alle nieuws op één pagina