QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Registratie van gebruikers

QBWat is gratis te gebruiken, maar registratie is verplicht

Als u het programma voor de eerste keer start wordt u gevraagd zich te laten registreren. Via het menu kunt u een formulier oproepen waarmee een activatie-code kan worden aangevraagd. Deze gegevens worden doorgegeven aan het formulier hiernaast, waarna de activatiecode binnen enkele minuten per e-mail wordt toegestuurd. Als dit niet automatisch gaat kunt u de aanvraag-gegevens hiernaast zelf invullen, maar daarvoor heeft u de aanvraagcode die het programma genereert nodig.

Na registratie is QBWat gratis te gebruiken, maar alleen voor evaluatie en niet-professioneel gebruik. Het programma werkt dan met beperkingen. Voor volledige functionaliteit en professioneel gebruik moet een licentie worden gekocht.

Op virtuele netwerken is een speciale activatiecode nodig als programmas worden gekopieerd naar een locale fysieke harddisk als de gebruiker inlogt. Dat blijkt doordat gebruikers steeds de melding krijgen dat de registratie onjuist is. Netwerkbeheerders kunnen die speciale code aanvragen na de normale registratieprocedure via helpdesk@roelfpot.nl. Deze mogelijkheid gaat op termijn vervallen omdat gebruik in een netwerk als professioneel gebruik wordt beschouwd waar een licentie voor moet worden gekocht.

Door deze registratie kennen we de gebruikers en kunnen we efficiënt over updates communiceren en ondersteuning aanbieden. Daarvoor worden de bij de registratie opgegeven e-mailadressen gebruikt.

U kunt zich ook als geïnteresseerde laten registreren. U hoeft dan geen aanvraagcode in te vullen. U krijgt dan dezelfde informatie toegestuurd als gebruikers.

Test

Registratieformulier

Gebruik onderstaand formulier alleen als de registratie vanuit QBWat niet vanzelf gaat of als u alleen maar op de hoogte wilt blijven

 
Ik wil: een activatiecode aanvragen voor QBWat
alleen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
 
Mijn naam
Organisatie
Mijn e-mail
naar dit adres wordt de activatiecode gestuurd
Aanvraagcode   

vul hier de code in die door het programma wordt getoond
 
Klaar

 


Het verstrekte emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de code voor registratie en voor meldingen van updates van dit programma. Het adres wordt opgeslagen in een database waartoe niemand toegang heeft behalve voor bovenstaande doel. Deze database is afgeschermd voor zoekmachines en de opgeslagen data kan niet worden misbruikt voor bijvoorbeeld spam-doeleinden door derden. U kunt zich na elke mailing afmelden van deze attenderings-service via een link aan het eind van het emailbericht.