QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Licenties
QBWat7 is gratis te downloaden, maar is dan alleen in sterk beknotte vorm te gebruiken. Het programma mag gratis worden gebruikt voor evaluatie en voor niet-professioneel gebruik. Voor volledige functionaliteit moet een licentie worden gekocht.
 • Licentie voor één computer: € 1000,-
  Werkt alleen op de computer waarvoor een registratiesleutel is gekocht.
  De sleutel is niet overdraagbaar.
 • Licentie voor lokaal netwerk: € 2000,-
  Werkt in een netwerk, kan gebruikt worden op alle computers binnen het netwerk. In afwachting op installatie op het netwerk kunnen tijdelijk losse licentiesleutels voor PC's worden verkregen.
 • Inclusief service
  Licentiehouders hebben recht op onbeperkte gratis ondersteuning, er wordt altijd binnen 24 uur gereageerd, meestal sneller.
 • Licenties zijn een jaar geldig, maar kunnen ook voor langere tijd worden gekocht.
 • Verlenging van de licentie: 50% van de aanschafprijs per jaar.
 • Verlenging van de licentie nadat deze is reeds verlopen: korting loopt lineair af van 50% naar 0 na een jaar.
 • Prijzen exclusief BTW.
 • Aanvraag van een (nieuwe) licentie via formulier hiernaast
 • Verlenging van een bestaande licentie per email, ook als deze reeds verlopen is.
Begunstigers, instapkosten
De rijksoverheid is gestopt met het financieren van QBWat na versie 6.
In maart 2021 is daarom een beroep gedaan op de professionele gebruikers van QBWat (waterschappen, adviesbureaus, laboratoria) om eenmalig bij te dragen aan de ontwikkelingskosten. Deze bijdrage wordt ook wel met 'instapkosten' aangeduid.
Die bijdrage geeft recht op voorrangsbehandeling bij specifieke wensen voor uitbreiding (extra import- en export-formats, extra doorzichten in de berekeningen, extra tools etc.) en vermelding als begunstiger.
De eenmalige bijdrage is nominaal gelijk aan het licentiebedrag.
Licentie bestellen
Gebruik onderstaand formulier om een licentie voor QBWat7 aan te vragen.
Voor stand-alone bij voorkeur starten vanuit QBWat (Menu: Help, Over)
 
Versie Licentie voor één (stand alone) computer
Netwerk licentie
Mijn naam *
Organisatie *
Mijn e-mail *
Dit is een Bestelling Offerte-aanvraag
Factuuradres
Referentie
te vermelden op de factuur, zoals verplichtingnummer
Instapkosten / begunstiger Ik doe mee
bijdrage aan de ontwikkelingskosten (zie hiernaast)
Code *
aanvraagcode die QBWat heeft getoond
Computer-naam * om deze van eventuele andere van u te onderscheiden
 
Klaar