QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Geheel nieuwe versie 7
Op 25 april 2021 is een volledig nieuw opgezette versie gepubliceerd (minieme updates, de laatste op 23 januari 2023). Deze versie heeft veel meer mogelijkheden om de beoordeling te bekijken, via het beeldscherm, en is veel sneller. Zie voor meer details onder het menu-item QBWat7.
Ontwikkelingen
Er wordt gewerkt aan versie 7.01. De belangrijkste toevoeging is de mogelijkheid om invoerbestanden voor Aquo-kit te controleren en te verbeteren op punten waar Aquo-kit niet kan ontdekken dat de informatie anders bedoeld was.
In het kort
QBWat leest een willekeurig bestand met gegevens over de aanwezigheid van macrofyten, fytobenthos, fytoplankton, macrofauna en vissen van een waterlichaam en berekent de beoordeling volgens de maatlatten die zijn ontwikkeld volgens de voorschriften van de Kaderrichtlijn Water, vooralsnog alleen voor de binnenwateren (R-typen en de M-typen).
QBWat volgt strikt de rekenregels voor de maatlatten zoals beschreven in de Stowa-rapporten zoals hiernaast genoemd bij de referenties en de bijbehorende achtergronddocumenten.
Relatie tot Aquo-kit
Voor rapportage aan de EU van de waterkwaliteitsbeoordeling kan alleen Aquo-kit worden gebruikt. Daarvoor moeten relatief complexe bestanden worden aangeleverd volgens het IM-metingen format.
QBWat7 kan deze IM-bestanden ook lezen en sneller, gebruikersvriendelijker en vollediger controleren dan Aquo-kit dat doet.
QBWat7 is daarmee ook een instrument voor kwaliteitscontrole voor Aquo-kit.
Referenties
De nieuwste versies maatlatten en protocollen:
  • Molen, D.T. van der; R. Pot; C.H.M. Evers; F.C.J. van Herpen & L.L.J. van Nieuwerburgh (eds.). 2018. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn water 2021-2027. Stowa rapport 2018-49.
  • Evers, C.H.M.; R. Knoben & F.C.J. van Herpen (eds.), 2018. Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn water 2021-2027. Stowa rapport 2018-50
  • kort overzicht van de verschillen met de vorige versie (2012): download
  • Molen, D.T. van der; R. Pot; C.H.M. Evers; R. Buskens & F.C.J. van Herpen (eds.). 2013. Referenties en maatlatten voor overige wateren. Stowa rapport 2013-14.
  • Hoijtink, R.; M. Vroege & R. Schreuders. 2020. Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW; Rijkswaterstaat. Vastgesteld in Cluster MRE op 23 april 2020 - zie: Helpdesk Water
Refereren aan QBWat
U hebt QBWat gebruikt en wilt een referentie opnemen in uw rapport, dat kan op een van de volgende manieren:
  • Pot, R. 2021. QBWat, programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Nederlandse maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. Versie 7.00;. http://www.roelfpot.nl/qbwat.
  • Pot, R. 2021. QBWat, programma voor KRW-beoordeling. Versie 7.00;. http://www.roelfpot.nl/qbwat.
  • Pot, R. 2021. QBWat. Versie 7.00. http://www.roelfpot.nl/qbwat.

N.B. Refereer ook in ieder geval aan de maatlatdocumenten en protocollen, eventueel uitgebreid met aanvullingen zoals in de handleiding is aangegeven. Deze zijn leidend, QBWat voert in feite alleen de berekeningen uit.
N.B. Zie voor het jaartal van eerdere versies de nieuws-pagina