QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Noodzaak geheel nieuwe versie
QBWat is aanvankelijk gebouwd op een DOS-platform. Het draait met enige hulpmiddelen ook onder Windows, maar met grote bestanden werd het erg traag. Daarnaast was door de diverse herzieningen van de maatlatten (6 versies) de programmacode steeds lastiger aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.
QBWat7 is geheel nieuw opgebouwd op een Windows platform (Delphi 10).
Hierdoor kon een interactieve interface worden gemaakt waarmee alle analyses op het scherm inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De structuur van het programma en de soorten-database is opnieuw opgezet. Al met al een zeer grote klus. Er is daardoor echter ook nog veel ruimte voor uitbreidingen.
Vergelijking met Aquo-kit
Vanaf 2016 worden biologische waterkwaliteits beoordelingen volgens de KRW maatlatten gerapporteerd naar de EC via Aquo-kit. In principe rekent Aquo-kit dezelfde maatlatten uit, maar daarbij gaat veel mis.
QBWat7 kan worden gebruikt als controle van Aquo-kit:
 • Fouten in de IM-metingenfiles worden door Aquo-kit niet altijd ontdekt of zijn lastig te vinden in de logfiles; QBWat7 heeft een grondiger en gebruikersvriendelijker controle en werkt daardoor efficienter
 • Een aantal fundamentele problemen met Aquo-kit die leiden tot fouten in de berekeningen kunnen worden voorkomen door aanpassingen in de IM-metingenfiles; QBWat kan daarvoor de aanwijzingen geven en (nog te maken) dat zelfs voor u doen.
Wat kan je met QBWat?
 • Eenvoudige datastructuur voor invoerfiles
 • Ook IM-metingenfiles als invoer mogelijk
 • Zeer toegankelijke resultaten
 • Gemakkelijk exporteren van resultaten voor verdere analyse en rapportage
 • Inzicht in de werking van de maatlatten
 • Inzicht in het tot stand komen van de beoordeling
 • Effecten van maatregelen onderzoeken
 • Controleren en verbeteren van IM-metingenfiles voor Aquo-kit
 • Controleren van de resultaten van Aquo-kit
Lokaal programma, web-based onderhoud
QBWat wordt lokaal geinstalleerd, hetzij op een stand-alone computer, hetzij op een lokaal netwerk. Dat maakt het programma snel en gemakkelijk te gebruiken. Updates worden via internet aangeboden, deels automatisch. Zo worden aanpassing in de standaardlijsten van TWN snel beschikbaar door een dagelijks automatische update van de lokale database van QBWat. Als er een nieuwe versie van het programma zelf beschikbaar is wordt u automatisch gewaarschuwd.