QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Helpdesk
Voor ondersteuning met de werking van het programma kunt u een beroep doen op hulp door Roelf Pot. Stuurt u de beschrijving van het probleem per e-mail op naar het volgende mailadres: helpdesk@roelfpot.nl
Sluit indien van toepassing ook de gegevens- en resultatenbestanden bij waarop de vraag van toepassing is.
U krijgt op werkdagen binnen 24 uur, maar meestal eerder antwoord.
Uitgebreide ondersteuning
Voor gebruikers is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen bij Roelf Pot tegen vergoeding
  • voor-bewerking van monitoringsgegevens; bijvoorbeeld het ordenen van gegevens, controle op de spelling van de soortsnamen etc.
  • het interpreteren van resultaten
  • verder uitwerken tot rapportage
  • toevoegen van afgeleide maatlatten die door QBWat kunnen worden uitgerekend