QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 
Laatste nieuws

2-03-2021 - blijft QBWat bestaan?

Ik ben een nieuwe versie (7, volledig Windows) begonnen omdat er behoefte aan was, zowel voor analyse als voor controle van Aquo-kit. Die behoefte is zelfs nog toegenomen, maar de centrale financiering wordt niet gecontinueerd. Ik kan QBWat niet langer gratis aanbieden en zoek andere mogelijkheden om uit de kosten te komen.

Waarom QBWat in stand houden?
QBWat is met de komst van Aquo-kit niet overbodig geworden; beide programmas vullen elkaar aan. Aquo-kit moet worden gebruikt voor formele rapportage aan de EG en ook het vergelijken met (verlaagde) doelen gaat via Aquo-kit. Maar Aquo-kit maakt fouten die niet opgemerkt worden. Door QBWat te gebruiken en de resultaten te vergelijken worden die fouten wel opgemerkt. Tijdens de ontwikkeling van QBWat7 heb ik een flink aantal fouten in Aquo-kit gevonden, sommige ervan kunnen tot wel een hele klasse lagere score leiden. QBWat7 kan ook worden gebruikt om de invoerfiles van Aquo-kit te controleren en te verbeteren, en zelfs zodanig aan te passen, dat veel bekende fouten worden omzeild.

Maar QBWat heeft meer te bieden. QBWat7 geeft veel gemakkelijker dan eerdere versies en dan Aquo-kit inzicht in de werking van de maatlatten. Dit wordt vooral bereikt door de grote transparantie bij het gebruik van indicatortaxa en door verschillende manieren om de resultaten te bekijken. Daardoor is QBWat7 een goed hulpmiddel bij het analyseren van het effect van maatregelen. De resultaten kunnen ook gemakkelijker worden verwerkt voor verdere analyse of voor rapportage.

Om QBWat7 in stand te houden zijn er drie opties:
Crowd funding: de belangrijkste belanghebbenden, waterbeheerders en (grotere) adviesbureaus, doneren eenmalig een bedrag dat de ontwikkelingskosten van versie 7 dekt.
Licenties: QBWat7 kan worden gebruikt tegen jaarlijkse vergoeding, ter dekking van de kosten voor onderhoud en onbeperkte service.
Dienstverlening: de berekening en de foutencontrole kan ik ook als dienst uitvoeren. Daarvoor moet dan per uur worden betaald.

De komende tijd zal ik sleutelpersonen bij de organisaties die het meeste belang hebben bij het voortbestaan van QBWat benaderen voor de crowd funding, maar elke spontane reactie, in welke vorm dan ook, wordt zeer op prijs gesteld.
Lobbyen bij uw werkgever of opdrachtgevers zou ook enorm helpen.
Wat is QBWat u waard? Reageer: qbwat@roelfpot.nl

QBWat7 proberen?
Op de website wordt een beta-versie van QBWat7 aangeboden die nog tot 1 april bruikbaar is. Probeer deze nieuwe versie eens op een stand alone computer en kijk wat het meer doet dan versie 6.
Suggesties voor verbetering verneem ik graag - bijna alles is te realiseren.

Nieuws- en update historie
23-1-2023  versie 7.00g, bugfix en nieuwe taxa
30-10-2022  vooraankondiging versie 7.01
5-6-2022  versie 7.00f, bugfix en nieuwe ontwikkelingen
17-2-2022  versie 7.00e, bugfix en ontwikkelingen
31-1-2022  versie 7.00d, ontwikkelingen
23-11-2021  versie 7.00b, bugfix export
16-09-2021  versie 7.00a, ontwikkelingen
25-04-2021  versie 7.00 klaar
30-03-2021  versie 7 β2
2-03-2021  blijft QBWat bestaan?
17-02-2021  versie 7 β1
31-01-2021  versie 7 β
30-05-2020  uitstel versie 7
14-04-2020  vooraankondiging versie 7
17-11-2019  versie 6.05
16-04-2019  waarschuwing weging
8-04-2019  versie 6.04
18-03-2019  versie 6.03
17-12-2018  versie 6.02
28-11-2018  versie 6.01
31-10-2018  versie 6.00
19-5-2017  versie 5.34
30-4-2015  versie 5.33
2-3-2015  over vooraankondiging update
24-2-2015  vooraankondiging update
9-1-2015  versie 5.32 bugfix
30-12-2014  versie 5.32
12-2-2014  versie 5.31 bugfix
6-2-2014  versie 5.31
22-1-2014  vooraankondiging update, oproep
5-1-2014  versie 5.30
14-10-2013  fout-waarschuwing macrofauna R8 en M9
20-9-2013  versie 5.22, kleine verbeteringen
14-8-2013  waarschuwing macrofytenmaatlat
28-7-2013  versie 5.21
28-6-2013  versie 5.20, met overige watertypen
25-2-2013  versie 5.12, opnieuw bugfix voor aggregatie
28-1-2013  versie 5.11, bugfix en nieuwe handleiding
15-1-2013  versie 5.10, met sloten en kanalen
3-12-2012  extra update notitie, en oproep tot melden van problemen
1-10-2012  versie 5.00, geheel nieuwe versie
28-2-2012  versie 4.42
26-1-2012  versie 4.41
29-10-2011  versie 4.40, belangrijke verbeteringen, Windows 64bits
14-10-2010  versie 4.31
30-9-2010  Windows 64bits niet ondersteund
31-8-2010  versie 4.30, nieuwe R8-maatlat
27-2-2009  versie 4.21
9-2-2009  versie 4.20, extra maatlat Noordzeekanaal
26-11-2008  versie 4.18
23-9-2008  versie 4.17
24-8-2008  versie 4.16
10-8-2008  versie 4.15
2-7-2008  versie 4.14
16-6-2008  versie 4.13
9-6-2008  versie 4.12
27-5-2008  versie 4.11
29-4-2008   versie 4.10, verbeteringen, kleine typen, UMAquo-bestand
3-2-2008  versie 4.00, maatlatten december 2007, aggregatie
10-12-2007  nieuwe maatlatten
26-10-2007  versie 3.20, met oktober-versie sloten en kanalen
26-9-2007  versie 3.14
20-6-2007  versie 3.13
12-6-2007  versie 3.12
14-5-2007  versie 3.10, met sloten en kanalen
16-3-2007  versie 3.00 maatlatupdate feb. 2007
5-3-2007  nieuwe update maatlatten
11-1-2007  verwachting nieuwe update maatlatten
9-1-2007  versie 2.02
23-12-2006  ontwikkelingen
12-7-2006  versie 2.01
12-6-2006  versie 2.00 maatlatupdate april 2006
mei 2006  herziening maatlatten
31-1-2006  CheckUpdates advies
24-11-2005  CheckUpdates advies
3-11-2005  verbeterde versie 1.02 en update, kleine correcies
14-10-2005  Validatie en vereenvoudiging van de maatlatten
22-3-2005  Afgeleide maatlatten
22-3-2005  Uitgebreide diensten
22-3-2005  QBWat beschikbaar gesteld door STOWA en RIZA
Alle nieuws op één pagina