Een greep uit recente en actuele projecten
 
Korte beschrijving

Kaderrichtlijn water

De Europese Kaderrichtlijn Water, van kracht sinds eind 2000, is gericht op het realiseren van een goede kwaliteit van de Europese wateren. De EU-lidstaten stellen doelstellingen vast voor hun oppervlaktewateren en nemen maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. In principe moeten alle wateren in 2015 in een "goede ecologische toestand" zijn.
Roelf Pot heeft meegeschreven aan de nieuwe methode voor ecologische beoordeling van natuurlijke wateren en heeft samen met Diederik van der Molen (Rijkswaterstaat) de eindredactie verzorgd. Sinds 2005 ook betrokken bij de internationale afstemming van de beoordeling op basis van macrofyten (waterplanten).