Een greep uit recente en actuele projecten
 
Korte beschrijving

Identificatie van waterplanten

Kennis van de natuur begint met het herkennen van de soorten. Monitoring is alleen uitvoerbaar met een vlotte en eenduidige herkenning van soorten, waarbij kennis over variatie binnen soorten en effecten van de omgeving op de verschijningsvorm essentieel is.
Planten worden doorgaans herkend met behulp van flora en veldgidsen, maar die leunen meestal vooral op de herkenning aan de hand van bloemen. Waterplanten bloeien zelden en zijn daardoor lastig met dergelijke gidsen te herkennen, net als grassen. Bovendien ontbreken zeldzame en buitenlandse soorten vaak in deze boeken.
Roelf Pot heeft zich bekwaamd in het herkennen van waterplanten in alle levensfasen en heeft daar voor Nederland een speciale veldgids voor gemaakt. Daarnaast worden de ontwikkelingen internationaal bijgehouden op het gebied van herkenning en naamgeving van soorten, waardoor ook nieuw aangekomen soorten (exoten) op naam kunnen worden gebracht.
Herkenning van 'moeilijke' soorten wordt als dienst aangeboden.