Publicaties
 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Publicaties van R. Pot vóór de oprichting van het bureau

Adviesgroep Vegetatiebeheer
In de periode 1988-1997 was R. Pot werkzaam bij de Adviesgroep Vegetatiebeheer, een groep adviseurs van het Ministerie van LNV, die zich inspanden het beheer van vooral lintvormige landschapselementen (bermen, dijken, spoorbermen, watergangen) te verbeteren. Het betrof voornamelijk de ecologische aanpak van inrichting en onderhoud binnen de gestelde cultuurtechnische kaders.
Sinds 1994 is de Adviesgroep Vegetatiebeheer onderdeel van het EC-LNV (voorheen IKC) en richt zich in toenemende mate op de beleidsmatige aspecten van dit werkterrein.
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
In de periode 1986-1987 was R. Pot werkzaam bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam bij de afdeling die zich bezig houdt het beheer van de duinen. Als student
R. Pot is afgestudeerd in 1983 aan de Rijksuniversiteit van Groningen als bioloog met de specialisatie plantenoecologie en heeft daarna tijdelijke verbintenissen gehad met de Rijksuniversiteit Groningen en het Station Biologique Tour du Valat in de de Camargue