Software voor beheer en analyse van biologische data
 
Software
In de loop van de tijd zijn de volgende programma ontwikkeld:
  
QBWat  Berekening van de KRW-Maatlatten
Thys3  Database voor biologische gegevens
SynDiaT  Syntaxonmische Diagnose Tool
OpName2  Database voor vegetatieopnamen
OpName  Invoer van vegetatieopnamen
Websites
Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt Roelf Pot websites voor derden
Beschrijving

Een nevendoelstelling van het bureau is het ontwikkelen en op de markt brengen van computersoftware, in de eerste plaats voor ecologisch onderzoekers.