Evaluatie van de effecten van de harkboot
 
De harkboot is een veelbelovende techniek om woekerende waterplanten die stevig in de bodem wortelen terug te dringen. De techniek is ontwikkeld door Leon Sterk en de door hem opgerichte firma harkboot.nl heeft intussen meerdere boten in bedrijf.
De essentie van de techniek is dat planten door middel van een grote hark uit de bodem wordel gewoeld en daarna worden verzameld. De bedoeling is om de planten zo weinig mogelijk te beschadgen, zodat ze zo compleet mogelijk boven komen drijven.
De techniek kan vooral effectief zijn voor soorten waterplanten die sterk leunen op hun wortelstelsel voor hergoei. De grootste successen heeft de harkboot daarom geboekt bij de bestrijding van de exoten Ongelijkbladig vederkruid en Waterwaaier, maar ook Gele plomp en Riet.

effectiviteit, succesfactoren

Harken is niet overal even effectief. De vraag is waarom niet? Om daar achter te komen heeft Roelf Pot diverse projecten waar de harkboot is ingezet gemonitord en de ontwikkelingen geanalyseerd. De meeste onderzoeken lopen nog en daarover is alleen intern gerapporteerd.

enige voorlopige conclusies

download rapporten

De volgende rapporten zijn reeds openbaar:

Dit is een project in opdracht van harkboot.bv, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drentse Overijsselse Delta, Sportvisserij Groningen Drenthe