Een greep uit recente en actuele projecten
 
Korte beschrijving

Monitoring en veldwerk

Om te kunnen begrijpen hoe ecologische processen verlopen en hoe menselijk handelen daarop invloed uitoefent is het nodig naar buiten te gaan. Willekeurig waarnemen heeft echter zelden waarde. Er bestaan allerlei protocollen om te inventariseren op basis van steekproeven en om ontwikkelingen te volgen op basis van het meten of waarnemen van indicatoren.
Roelf Pot heeft ruime ervaring met het inventariseren van begroeiingen van water- en planten. Wat daarbij steeds weer opvalt is dat het doen van dit veldwerk ook erg leerzaam is; het leidt tot groter begrip van wat er gaande is en maakt het oordelen daarover beter.