Contacten en kennisnetwerk
 
Lidmaatschappen
Lidmaatschappen van vakverenigingen en overlegplatforms zijn een belangrijk instrument om kennis en vaardigheden op peil te houden en om contacten met collegae te onderhouden. Roelf Pot is onder andere lid van:
Werkgroep Ecologische Waterbeheer - WEW  
Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie - NecoV  
Werkgroep Exoten - WEW/NecoV  
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging - KNBV  
Nederlands Instituut voor Biologie - NIBI  
Plantensociologische Kring Nederland - PKN  
Platform Ecologische Herstel Meren - PEHM  
Buitenland
Roelf Pot onderhoud contacten met onderzoekers van waterplanten in meer dan 30 landen. De meeste internationale contacten zijn persoonlijk van aard en correspondentie gaat meestal per e-mail.
Enkele voorbeelden van interessante websites van buitenlandse contacten:
Lanaplan, Klaus van de Weyer (D)  
Aquatic Plant Management Group (UK)  
Ardeola Environmental Services, Richard Lansdown (UK)  
Center for Aquatic Plants (USA)  
Aquatic Plant Management Society (USA)  
SIL Macrophyte Working Group (EU/Intl)  
Exotische waterplanten in Duitsland (D)  
International Symposium on Aquatic Plants (EU)