Samenwerking met andere bureaus
 
Andere bureaus / collegae
Met de volgende collegas zijn recent projecten uitgevoerd of bestaan anderszins goede contacten:
DHV
Altenburg en Wymenga
IcaStat
AMO
Nationaal Herbarium
Koeman en Bijkerk
BTL
Reinder Torenbeek
Scirpus Ecologisch Advies
Arcadis
Herman van Dam
Nomi Havelaar
Bureau Groenschrift

De meeste groene adviesbureaus presenteren zich via de web-site Natuurnet

Samenwerking
Roelf Pot is een klein bedrijf. Grote projecten worden in samenwerking met anderen uitgevoerd. Daarbij kan Roelf Pot worden ingehuurd door een collega adviesbureau of andersom.
Op veel terreinen van oecologisch onderzoek en advisering zijn collega bureaus beter ingericht dan Roelf Pot.Opdrachtgevers wordt aanbevolen een bureau te selecteren op basis van expertise, bijvoorbeeld via de web-site Natuurnet. Roelf Pot wil daarbij desgewenst helpen.