Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau
 
Roelf Pot is naamgever en eigenaar van een zelfstandig onderzoek- en adviesbureau, gevestigd te Oosterhesselen.
Het werkterrein betreft heel Nederland, incidenteel ook in het buitenland; er worden nauwe contacten onderhouden met collegae in de hele wereld.
Het bureau heeft twee werkterreinen:
Onderzoek- en adviesbureau
Water- en oevervegetatie: soorten, ecologie en beheer.
De kennis en ervaring op dit gebied wordt vooral ingezet voor natuurbeheer als nevendoelstelling buiten de ecologische hoofdstructuur, bij waterschappen en andere lagere overheden zowel als particulieren, rechtstreeks als opdrachtgevers of via andere adviesbureaus.
Software-ontwikkeling voor ecologisch onderzoek
Een nevendoelstelling van het bureau is het ontwikkelen en op de markt brengen van computersoftware, in de eerste plaats voor ecologisch onderzoekers